Зарлал

Ажлын зар Угтаалцайдам сумын ЗДТГазарт МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн, Төрийн сангийн төлөөлөгч тус тус шалгаруулж авна. Утас:70276911

ЕБС-д түр ажлын байр зарлаж байна ЕБС-д түр ажлын байр зарлаж байна 2015 оны 10 сарын 01-нд ЕБС-ийн дотуур байранд жижүүр -жолоочийн  түр ажилд авна

Download NFSP!

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

“ НАРНЫ ХААН” ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙГ 2014-2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
2 дах өдөр, 04-02-2014 00:00

Т

 

Цэцэрлэгийн товч танилцуулга

Тус цэцэрлэг нь анх 1962 онд байгуулагдан ашиглалтанд орж сургалт хүмүүжлийнхээ  үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Эдүгээ 75  хүүхдийн хүчин чадалтай,4 бүлэг 6 багш, 12 ажилтан ажилчидтай үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна.

 

Орц

 • Хүний нөөц:

Эрхлэгч

Багш

Туслах багш

Ня-бо

Нярав

Тогооч

 

1

6

4

1

1

1

Гал тогооны туслах

Жижүүр

Үйлчлэгч

 

Бүгд  19 ажилтан

1

3

1

 

 

 • Санхүүгийн нөөц : - Улсын төсвөөр

Өөрийн орлогоор :   Төрийн бус байгууллага , эцэг эхийн хандив

Төсөл

Хандив тусламж

 • Материал технологийн нөөц :
 • Өөрийн барилга байгууламжтай / гал тогооны , сургалтын тоног төхөөрөмж
 • Хоол хүнсний материалаар хангадаг компани, хувийн аж ахуй нэгж, малчин, ногоочин иргэд
 • Хамран сургах тойрогтой
 • Хууль эрх зүйн акт
 • Мэдээллийн нөөц
 1. Боловсролын тухай хууль
 2. СӨБоловсролын тухай хууль
 3. Бага дунд боловсролын тухай хууль
 4. Хөдөлмөрийн тухай хууль
 5. ТБ-ын  удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль
 6. Аж ахуйн нэгжийн тухай хууль
 7. Засгийн газрын тотоолууд
 8. Бусад холбогдох хууль, дүрэм, журам
 • Хамран сургах тойргийн судалгаа
 1. Эдийн засаг
 2. Эрүүл мэнд
 3. Хүн амын тоо г.м .

Технологи

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх .

Гарц

Сургуулийн өмнөх боловсролын цогц чадамж

Үйл ажиллагаа

Сургуулийн өмнөх боловсролын цогц , эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

2. СТРАТЕГИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛТУУД

2.1 21 дүгээр зуунд сурч хөгжин амьдрах, бага насны хүүхдийг хөгжүүлэхэд туслах зорилгоор тэдэнд үзүүлэх үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох, тэдний сурч , хөгжих ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд нөөц боломжоо ашиглан ажиллана. Үүнд:

 • Сургалтын чанар , хүртээмж,  үр дүн бүтээмжийг дээшлүүлэх
 • Цэцэрлэг өөрийн гэсэн өнгө төрх , имижтэй болох
 • Шинэ зуунд ажиллан,  багш, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх ,.
 • Хүүхдийн  эсэн мэнд, аюулгүй сурч хөгжих  орчин бүрдүүлэх
 • Цэцэрлэгийнхээ хүүхдүүдэд зориулсан Эрүүл мэндийн хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх
 • Гадны болон дотоодын байгууллагатай харилцаа холбоо тогтоож, хамтран ажиллах
 • Сургууль цэцэрлэгийн залгамж холбоог сайжруулах

2.1 Эрхэм зорилго

ЧАДВАРЛАГ БАГШ, ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ, АМТАТ ХООЛ, ТОХИЛОГ ОРЧИН ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙН ХӨГЖЛИЙН БАТАЛГАА

Зорилго

Хүүхэд нэг бүрийн хүсэл сонирхлыг хүндэтгэж үзэж, тэдний сурч, хөгжин төлөвших сургалтын таатай орчин бүрдүүлж, хүүхдийн сэтгэл санааны аятай байдлыг дэмжин , сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний чанар,хүртээмж, үр ашгийг дээшлүүлж хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг болгон хөгжүүлэхэд оршино.

 

УРИА

ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ- ТАНТАЙ ХАМТ

 

2.3  СТРАТЕГИ ЗОРИЛТ . / хүрэх үр дүн /

 • Стратеги зорилт 1.Хамран сургалтын хүрээг нэмэгдүүлж, 100% хүргэх.
 • Стратеги зорилт 2. Нийгмийн эмзэг бүлгийн  /нэн ядуу, хөгжлийн бэрхшээлтэй, хот суурин газар, орон нутгаас шилжин ирэгсдийн / хүүхдүүдийг сургуулийн өмнөх боловсролд тэгш хамруулах  боломж олгох.
 • Стратеги зорилт 3.Хүүхэд нэг бүрийн хэрэгцээнд суурилсан хүүхдийн сонголт , сонирхол хөгжилд бүрэн нийцсэн сургалтын хөтөлбөр, сургалтын / хөгжүүлэх төв/ орчин бүрдүүлэх.
 • Стратеги зорилт 4. Õ¿íèé  íººöèéí  ÷àäàâõèéã  áýõæ¿¿ëж, багш ажилтнаа хөрвөх чадвартай болгох.
 • Стратеги зорилт 5. Сургуулийн өмнөх боловсролын агуулга, арга зүй, үнэлгээний арга зүйг боловсруулж, үр дүнг тооцох .
 • Стратеги зорилт 6. Хүүхдийн эрхийг хүндэтгэн, тэднийг хөгжүүлж, хүмүүжүүлж, төлөвшүүлэхэд эцэг эх, асран хамгаалагчдын оролцоо, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх.
 • Стратеги зорилт 7. Хүүхдийн авьяас сонирхлыг нээн илрүүлж, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх
 • Стратеги зорилт 8. Эрүүл мэндийн хөтөлбөр боловсруулж, хүүхэд нэг бүрийг  эрүүлжүүлэх, чийрэгжүүлэх  ажлын үр ашгыг дээшлүүлэх
 • Стратеги зорилт 9. Бага насны хүүхдийн үйлчилгээг эрхэлж буй байгууллагуудтай хамтран ажиллах
 • Стратеги зорилт 10. Гадаад дотоод орчныг стандартын шаардлагад нийцүүлж, цэцэрлэгийн гадна талбайд эко орчин бүрдүүлж, хүүхдэд экологийн хүмүүжил олгох, бааз суурьтай  болгон  тохижуулна.

2.4 ЭРХЭМЛЭХ ЗАРЧИМ

 • Хүүхдийн эрхийг дээдэлнэ.
 • Хуулиа дээдэлнэ. .
 • Хүний хөгжлийн эрхэмлэж, хүн болох багаасаа үзлийг баримталж, үйлчилгээний  чанарыг сайжруулна.

Бүтээгдэхүүний анги :

 • Сургуулийн өмнөх боловсролын   үйлчилгээг , 2-6 насны хүүхдэд  үзүүлнэ.
 • Цэцэрлэгийн сургалтын  хөтөлбөрийг  боловсруулж, хөтөлбөрийн агуулгыг 2-5 насны хүүхэд нэг бүрт  эзэмшүүлж, сургалтын үйл ажиллагааны  чанар, хүртээмжийг  эрхэмлэнэ.

Бүтээгдэхүүн  1.

Бага бүлгийн хүүхдэд байгаль- нийгэм, гэр бүлийн орчинд бусдын дэмжлэгтэйгээр эрүүл мэндээ хамгаалах, хооллох, хувцаслах, тоглох, хүмүүстэй зөв харилцах энгийн чадвар олгох үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүн 2.

Дунд бүлгийн хүүхдэд нийгэм боловсролын орчинд хүмүүстэй харилцах, сургалтын хэрэглэгдэхүүний тусламжтайгаар  өөрийгөө илэрхийлэх, өөртөө үйлчлэх дадал эзэмшүүлэх үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүн 3.

Ахлах бүлгийн хүүхдэд боловсрол- сургалтын орчинд оюун ухаан, авъяас билгээ хөгжүүлэх, бие даах болон хамтран суралцах, бусдад туслах чадвар, дадлыг  хэвшүүлэх үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүн 4.

Бэлтгэл бүлгийн хүүхдэд сургуулийн орчинд мэдлэг, чадвар эзэмшихэд шаардагдах суралцахуйн чадвар , дадал, хэвшлийг төлөвшүүлж сургуульд бэлтгэн оруулах үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүн 5.

Цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, стандарт хангалт, сургалтын чанарыг 70-85% -д, амжилтыг 100% -д хүргэнэ.

Бүтээгдэхүүн 6.

Бага насны хүүхдийг асран хамгаалж, эрүүлжүүлж, чийрэгжүүлэх, нөхөн сэргээх эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

Бүтээгдэхүүн 7.

Цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа /үндсэн болон хувилбарт сургалтын/ хүүхдүүдэд эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшлийг эзэмшүүлж, халдварт өвчний голомтгүй ажиллана.

ТӨВ АЙМАГ УГТААЛЦАЙДАМ СУМЫН “ НАРНЫ ХААН” ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙГ 2014-2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ИРЭЭДҮЙН ДҮР ТӨРХ

 


2.5 . Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын “ Нарны хаан” хүүхдийн цэцэрлэгийн орчны SWOT шинжилгээ

Зорилго : Байгууллагын зорилго , бүтэц зохион байгуулалт , ажил үүргийн хуваарь, ажил үүргийн давхардал, үйл ажиллагааны технологи , хүний нөөцийн түвшинд тулгуурлан өөрийн байгууллагын давуу ба сул тал гадна орчны нөлөөлөл аюул ба боломжийг судлан илрүүлж, стратегийн зөв сонголт хийнэ.

 

 

 

 

 

 

Ìàòåðèàëëàã îð÷èí

Материаллаг орчин

 

Орчны үзүүлэлт

Давуу тал

Сул тал

Материаллаг орчин

 

 

 

 

 

 

 • Цэцэрлэгийн байр анги танхим зориулалтын
 • Сургалтын орчин  боломжийн сайн
 • Цэцэрлэгжүүлэх тохижуулах талбайтай
 • Гал тогооны тоног төхөөрөмж зориулалтын Материаллаг сургалтын орчин бүрдүүлэхэд эцэг эх асран хамгаалагчид ойлгон дэмждэг.
 • Сургалтын техник хэрэгсэл, хувилагч, скайнер, өнгөт канон  хангалтгүй
 • Гал тогооны бэлтгэлийн өрөө стандарт шаардлагыг хангадаггүй.
 • Гадна тоглоомын хүрэлцээ  хангалтгүй
 • Эрхлэгч, нярав, явуулын багшийн өрөөгүй
 • Дуу хөгжим, биеийн тамирын заалгүй
 • Гадаад дотоод сургалтын орчин стандартын шаардлага бүрэн хангаж чадахгүй  байгаа Цэцэрлэгийн барилга стандарт, чанарын шаардлага хангадаггүй     суулт өгч байгаа , хана нэвт хагарч, цуурсан.
 • Нэг хүүхдэд оногдох талбай хүрэлцэхгүй.
 • Хүүхдийн нягтшил их, нэг ангид ноогдох хүүхдийн тоо их
 • Хүлээлгийн тэнхимгүй.

Сэтгэл зүйн орчин

 

 • Бүтээлч эвсэг санаа нийлсэн хамт олон бүрдэж чадсан.
 • Эцэг эхтэйгээ байнгын хамтын ажиллагаанд байдаг.
 • Эцэг эхийн дунд тогтмол сургалт явуулдаг.
 • Эцэг эх олон нийтийн байгууллагуудтай харилцаа холбоо сайн
 • Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл өндөр
 • Багш ажилчид ажилдаа сэтгэл хангалуун
 • Санаачлагатай идэвхитэй  залуу багш нар нийт багш нарын 60% эзэлдэг.
 • Багш ажилтан бүгд хүүхдийн төлөө чин сэтгэлээсээ ажилладаг.

 

 • Багш ажилтны амьдралын түвшин харилцан адилгүй
 • Цалин амьдралд хүрэлцдэггүй
 • Зарим эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ төлөө анхаарал бага тавьдаг.

 

¯éëèéí îð÷èí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • СӨБ –д хамрагдаагүй хүүхдийг СӨБ-д хамруулах талаар санаачлагатай ажилладаг.
 • Багш нар сургалтыг цаг үеийн онцлогт тохируулан явуулах чадвар эзэмшсэн. Сургалтын бодлого, технологийн шинэчлэлд санаачлагатай ханддаг.
 • Сургалт үйл ажиллагааны явц үр дүн ил тод нээлттэй байдаг.
 • Багш нарын 90% боловсролын бакалавр, магистр, зэрэгтэй, 50% мэргэжлийн зэрэгтэй

 

 • Хүүхэд хөгжүүлэх дугуйлан тогтмол чанартай явагддагүй
 • Зарим багш нарын бүтээлч байдал жигд бус, , баг болж ажиллахад дутмаг
 • Сургалтын бэлтгэл зарим багш нар дээр дутагдалтай байдаг.
 • Багш нарын хөгжлийн түвшин ажилдаа хандах хандлага харилцан адилгүй байдаг.
 • Онол арга зүйн хувьд хөгжих шаардлагатай
 • Өрсөлдөх өөрийгөө илэрхийлж, бусдад нөлөөлөх чадвар сул
 • Ажилчдын бичиг баримт хөтлөх чадвар сул

 

 

 

 

2.6 ГАДААД ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ

¹

Гадаад орчны үзүүлэлт

Боломж

Аюул ба эрсдэл

1.

Эдийн засгийн

 • Жижиг төслүүд хэрэгжүүлэх
 • Жимсний мод тариалах, туршилтын/ хүлэмж/  /газар бэлтгэж, хүнсний ногоо тариалах
 • Эцэг эх асран хамгаалагчдын тусламж дэмжлэгийг авах боломжтой
 • Багш ажилчдын цалин амьдралд хүрэлцдэггүй
 • Барилгын чанар муу
 • Төсөв хүрэлцдэггүй учир бүрэн шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийж чаддаггүй
 • Сантехник, цахилгааны   чанар муу
 • Багш ажилчид цалингаас өөр орлогогүй

2.

ªðñºë人í

 

 • Төрөл бүрийн уралдаан тэмцээнд өрсөлдөх чадвартай  Үйлчлүүлэгч тэдний асран хамгаалагчдыг өөртөө татах чадвартай , харилцааны соёл,  ёс зүйтэй
 • Багш нар хүүхэд нэг бүртэй ээлтэй, найрсаг  харилцдаггүй байх магадлалтай.
 • Үйлчлүүлэгчид аль нэг чанартай үйлчилгээ боловсролыг  сонгох болсон.
 • Мэргэжилтэй боловсон хүчин нэмэгдэж ажлын өрсөлдөөн нэмэгдсэн.

3.

Нийгмийн

 • Ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг цэцэрлэгүүдтэй хамтран ажиллах
 • Сургуулийн бага анги, багын ЗАН-тэй  хамтран ажиллах
 • Эцэг эх олон нийттэй хамтран ажиллах Сайн дурын болон хүүхдийн төлөө ажилладаг төрийн бус  байгуулагуудтай хамтран ажиллах
 • Хүүхдийн амьдралын түвшин харилцан  адилгүй
 • Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд олширсон
 • Хууль тогтоомж, биелүүлэх явдал сул Сургууль цэцэрлэгийн залгамж холбоо муу саланги
 • Хүүхдийн төлөө цэцэрлэгийг үйл ажиллагааг дэмжин ажилладаг байгууллага олон биш

4.

Улс төрийн орчин

 • СӨБ-ын бие даасан хуультай болж, эрх зүйн орчин чадамж бий болсон.
 • Шашны үзлээс ангид
 • Аливаа нам эвслийн үзэл суртлаас ангид
 • Төрийн албан хаагчид аль нэг нам эвслийн гишүүнчлэлээс татгалзсан
 • Улс төрийн тогтворгүй байдал
 • Эрх зүйн актууд хоорондоо зөрчилддөг  учир ажил төрлөө гүйцэтгэхэд саад бэрхшээл гардаг.

 

5.

Технологийн орчин

 • Õ¿¿õýä òºâòýé ñóðãàëòûí òåõíîëîãèéã ìºðäºõ
 • Áàãø íàðûã õºãæ¿¿ëæ ñóðãàëòûí òåõíîëîãèéã øèíý÷ëýõ
 • Àãóóëãà àðãà ç¿é ¿íýëãýýã öîãö áîëãîõ
 • Áàãø íàð áàãø òºâòýé ¿éë àæèëëàãààíààñàà ñàëæ ÷àäàõã¿é áàéãàà
 • Øèíý òåõíîëîãèéã õýðýãæ¿¿ëýõ òàë äýýð óäààøèðàëòàé áàéãàà

 

 

2.7. SWOT øèíæèëãýýí äýýð òóëãóóðëàñàí TOWS ìàòðèöûí øèíæèëãýý.

 

¹

Îð÷íû

¿íýëãýý

Ñóë òàëàà Давуу тал болгох

Àþóëàà боломж болгох

 • Òåõíèê  õýðýãñýë ãàë òîãîîíû òîíîã òºõººðºìæèéã нэмэгдүүлж  òºñºë õºòºëáºðººð øèíý÷ëýë õèéõ
 • Ñóðãàëòûí îð÷íûã ñòàíäàðòûí øààðäëàãàä íèéö¿¿ëæ төсөв, õàíäèâëàã÷, ýöýã ýõèéí òóñëàìæààð øèéäâýðëýõ
 • Çàëóó ýöýã ýõýä õ¿¿õýääýý àíõààðàë òàâèõ çºâëºãºº ºã÷ õàìòðàí àæèëëàõ
 • Áàãø àæèëòанû á¿òýýë÷ áàéäëûã õºõ¿¿ëýí äýìæèõ
 • Áàãøèä àæëûí áàéðàíä õºãæèõ áîëîìæ îëãîõ
 • Íîìûí ñàí õºãæëèéí òºâ áàéãóóëàõ
 • Áàãø íàðò áè÷èã áàðèìò õºòëºõ, àëáàí õýðýã õºòëºëòèéí ñòàíäàðòààð ñóðãàëò ÿâóóëàõ, íîì ìàòåðèàë ñóäëàæ áè÷èã õýðýã õºòëºõ ÷àäâàðòàé áîëãîõ

 

 • Áàãø àæèë÷äûí öàëèíãààñ ãàäóóð îðëîãûã äýìæèõ
 • Áàðèëãûí èõ çàñâàð óðñãàë çàñâàðûã òºñºв, õºðºí㺠îðóóëàëòûí ãàçàраар  çàñâàðëóóëàõ ìýðãýæëèéí òºñºâ çîõèîëãîí àæèëëàõ
 • Бàãø íàðûã äýìæèí äàâòàí ñóðãàæ ÷àäâàðæóóëàõ òîãòâîð ñóóðøèëòàé àæèëëóóëàõ
 • Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé áîëîí àìüäðàëûí áîëîìæ ìóóòàé õ¿¿õäèéã  ÑªÁ õàìðóóëàõ òýãø áîëîìæ îëãîõ
 • Õóóëèà ìºðäºæ àæèëëàõ
 • Õ¿¿õýä òºâòýé  ñóðãàëòûí òåõíîëîãèéã  á¿ðýí õýðýãæ¿¿ëýõ ñóðãàëòûí òåõíîëãèéí øèíý÷ëýëä áîäèò õóâü  íýìýð îðóóëàõ áîëîìæ îëãîõ ñóäëàõ, äàâòàí ñóðãàõ
 • Ñóðãóóëü öýöýðëýãèéí çàëãàìæ õîëáîîã ñàéæðóóëàõ

 

2.8.Öýöýðëýãèéí ºíººãèéí áàéäëûã ñóäàëãààí äýýð ¿íäýñëýí  Áîñòîíû ìàòðèö äýýð áàéðëóóëáàë:

Îä

̺íãºíèé  ¿íýý

Íîõîé

Зураг

Õýö¿¿ õ¿¿õýä

“ Нарны хаан” хүүхдийн цэцэрлэг

 

ªñºëòèéí ñòðàòåãè áàðèìòëàí àæèëëàõ õºãæèõ áîëîìæ

 • Áàéãóóëëàãûí äîòîîä áîëîí ãàäààä îð÷íû øèíæèëãýýíä òóëãóóðëàí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí àæèëëàæ òºñºë õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëæ îþóíû áîëîí ìàòåðèàëëàã õºðºí㺠îðóóëàëò õèéõ áîëîìæòîé.
 • Áàãø õºãæëèéí õºòºëáºð áîëîâñðóóëæ áàãøèéã õºãæ¿¿ëæ òîãòâîð ñóóðøèëòàé àæèëëóóëàõ áîëîìæòîé.
 • Áîëîâñðîëûí øèíý÷ëýë  2006-2015 îíä Ìîíãîë óëñûí áîëîâñðîëûã õºãæ¿¿ëýõ ìàñòåð òºëºâëºãºº, “Зөв монгол хүүхэд “ хөтөлбөр болон Ном , Авъяас, Багшийн хөгжил дэд хөтөлбөрүүдийг  үíäñýí ÷èãëýëèéã áàðèìòëàí àæèëëàх
 • Áàéãóóëëàãûí ãàäààä äîòîîä õàðèëöàà íèéãìèéí ò¿íøëýëèéã õàíãàõ

2.9.¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÁÀ ÀÆÈË ҮÉËÈÉÍ ÑÒÐÀÒÅÃÈ ÇÎÐÈËÒÓÓÄ

Ìàòåðèàëëàã îð÷èí

Ãàäíà îð÷èí

 • Öýöýðëýã
 • Ãàäíà òàëáàéí òîãëîîì íààäãàé
 • Íîãîîí òºãºë ýêоëîãèéí öýâýð îð÷èí

Äîòîîä îð÷èí

 • Òîíîã òºõººðºìæ
 • Òåõíèê õýðýãñýë
 • Òîãëîîì íààäãàé
 • Ñóðãàëòûí õýðýãëýãäýõ¿¿í
 • Ãàðûí àâëàãà íîì ñóðàõ áè÷èã

Ìàòåðèàëëàã áóñ îð÷èí

 • ¯éëèéí / õ¿¿õýä áàãø ýöýã ýõ îëîí íèéòèéí õàìòûí àæèëëàãààã áýõæ¿¿ëýõ/
 • Ñýòãýë ç¿éí /áàãø ýöýã ýõ õ¿¿õäèéí áàéíãûí õàðèëöàà/
 • Íèéãìèéí /Õóóëü ýðõ ç¿é ,òºðèéí áîäëîãî ,ãàäààä õàðèëöàà õàìòûí àæèëëàãàà/

3. ÖÝÖÝÐËÝÃ ÕӨÃÆÈÕ ÍӨӨÖ ÁÎËÎÌÆ

 • Áàéãóóëëàãûí õ¿íèé íººöèéí õºãæèë, òºëºâøëèéí ñóäàëãààíä ¿íäýñëýí “Áàãø íàðûã õºãæ¿¿ëýõ øàòàëñàí õºòºëáºð” áîëîâñðóóëæ òýäíèé ìýðãýæèë, óð ÷àäâàðûã òîãòâîðòîé õºãæ¿¿ëýõ áîëîìæòîé.
 • Áàéãóóëëàãûí ãàäààä äîòîîä îð÷íû øèíæèëãýýíä òóëãóóðëàí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí òºñºë õýðýãæ¿¿ëæ îþóíû áîëîí ìàòåðèàëëàã õºðºí㺠îðóóëàëò õèéëãýнэ.

 

4. ØÈÍÝ ÇÓÓÍÛ ÄÝËÕÈÉÍ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ЧÈÃ ÕÀÍÄËÀÃÀÄ

ҮÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÃÀÀ ÍÈÉÖҮҮËÝÕ

 • Монгол Улсын Боловсролыг  2006-2015 îí хүртэл хөгжүүлэх Мастер Төлөвлөгөөг áàðèìòëàн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлнэ.
 • “Зөв монгол хүүхэд” , Багш, Авъяас, Ном дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
 • Сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, Боловсрол хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх
 • Сургуулийн өмнөх боловсролын  сургалтын талаар баримтлах бодлого 2013.08.28

Багшийн зэрэг , мэргэжил дээшлүүлэх , багшлах эрх , багшийг хөгжүүлэх бичих

 • Îþóíû õºðºí㺠îðóóëàëò áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí ¿ð íºëºº, ÷àäàâõèéã äýýøë¿¿ëнэ.
 • Áàéãóóëëàãûí ãàäààä äîòîîä õàðèëöàà, òîãòâîðòîé õºãæèë, íèéãìèéí ò¿íøëýëèéã õàíãàна.

 

 

5. ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÁÀ ÀÆÈË ҮÉËÈÉÍ ÑÒÐÀÒÅÃÈ ÇÎÐÈËÒÓÓÄ

 • Ñóðãàëòûí òààòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ.
 • Õºãæèõ îð÷èí

Ìàòåðèàëëàã îð÷èí.

- Ãàäààä îð÷èí

- Äîòîîä îð÷èí

- Öýöýðëýã

- Òîíîã òºõººðºìæ

- Ãàäààä òàëáàé

- Òåõíèê õýðýãñýë

- Áàéãàëü

- Òîãëîîì íààäãàé

- Íèéãýì

- ¯ç¿¿ëýí ãàðûí àâëàãà

 

Ìàòåðèàëëàã áóñ îð÷èí

¯éëèéí

Ñýòãýë ç¿éí

Íèéãìèéí

 

Õ¿¿õýä, áàãø, ýöýã ýõ õàìòûí áà ãàíöààð÷èëñàí.

 

Áàãø, ýöýã ýõ, õ¿¿õäèéí áàéíãûí õàðèëöàà

Õóóëü ýðõ ç¿é

Òºðèéí áîäëîãî

Îëîí íèéòèéí, ãàäààä õàðèëöààíû õàìòûí àæèëëàãàà

 

 1. 6. ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ ÕӨÃÆËÈÉÍ ÒӨËӨÂËӨÃӨӨ
 • Öýöýðëýãèéí ангиудад хүүхдийн хэрэгцээнд суурилсан õ¿¿õýä õºãæ¿¿ëýõ  дуу хөгжмийн, хөдөлмөрийн ба хүүхдийн сонголтоор  сургалтын төвийг  шинээр байгуулан , õ¿¿õýä õºãæ¿¿ëýõ ñóðãàëòûí ìàòåðèàë, õýðýãëýãäýõ¿¿íèéã øèíýýð àâàõ áà õèéнэ.
 • Хүүхэд туршилт хийх, нийгмийн орчинд үйлдэл хийн, мэдлэг бүтээн ажиллан, хөгжих орчин нөхцлийг бүрдүүлнэ.
 • Áàãø íàðûí ãàðûí àâëàãûã íýìýãä¿¿ëýõ, номын санг êàòàëîãèæóóëàõ, êîìïüþòåðæ¿¿ëнэ.
 • Ýöýã ýõèéí ñóðãàëòûí òºâòýé áîëîõ, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ çºâëºãºº, ãàðûí àâëàãûí ñàí á¿ðä¿¿ëнэ.
 • Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäýä çîðèóëñàí ñóðãàëò, ýð¿¿ë ìýíäèéí öîãö ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ õºãæëèéí òºâòýé áîëíî.

Îð÷èí ¿åèéí ñóðãàëòûí òåõíîëîãèéã íýâòð¿¿ëýõ.

 • Áàãøèéã õºãæ¿¿ëýõ øàòàëñàí õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ.
 • Ñóðãàëòûí òåõíîëîãèéí øèíý÷ëýë áîëîí áóñàä äýâøèëòýä àðãóóäûã ñóðãàëòàä íýâòð¿¿ëýõ.
 • Үйл ажиллагаагаа ил тод нээлттэй болгох
 • Õºíäëºíãèéí õÿíàëòûã íýýëòòýé áîëãîõ.
 • Õ¿¿õäèéí àâüÿàñ ÷àäâàðûã íýýí èëð¿¿ëæ õºãæ¿¿ëýõ.
 • Насанд хүрэгчдийн дэмжлэгийг тодорхойлсон “Бага насны хүүхдийн  хөгжлийн  ñòàíäàðòûã ñóурилсан  цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулж  õýðýãæ¿¿ëýõ.
 • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сургалтын арга зүй, технологийг нэвтрүүлэх
 • Хүүхдийн хөгжлийн судалгааг эхлүүлэн хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх
 • Сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн, шинэчлэн боловсронгуй болгох

Õ¿íèé íººöèéí çîõèöóóëàëò, á¿òýýìæèéã äýýøë¿¿ëýí áóñàä öýöýðëýãòýé øóäàðãààð ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàí ñóðãàëòûí òîãòâîðòîé õºãæëèéã õàíãàõ.

 • Àæëûí áàéðíû íººöèéã òîäîðõîéëîõ.
 • Áàãø àæèë÷äàä ¿ç¿¿ëýõ íèéãìèéí õàíãàìæèéí àñóóäëûã ñàéæðóóëàõ.
 • Òàñðàëòã¿é ñóðàëöàõ íºõöºë áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëýõ.
 • Óð ÷àäâàðûí òýìöýýíä îðîëöîõ íºõö뺺ð õàíãàõ.
 • Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ óíøëàãàä îðîëöóóëàõ.
 • Íîì òîâõèìîë çºâëºìæ íèéòëýë áîëîâñðóóëàõàä íü òóñëàí äýìæèõ
 • Øàãíàë óðàìøèëä òîäîðõîéëîõ.
 • Àõóé àìüäðàëûí ñóäàëãàà ãàðãàæ, áîäèò òóñëàìæ òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ.

Ñóðãàëòûí ìàòåðèàëëàã áààçûã áýõæ¿¿ëýõýä õºðºíãèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã îëãîõ.

 • Ãàäààä äîòîîäûí òóñëàìæèéí áàéãóóëëàãàòàé õîëáîî òîãòîîí òóñëàëöàà äýìæëýã àâàõ.
 • Ýöýã ýõ, èðãýä, îëîí íèéòèéí òóñëàëöààòàé äîòîîä îð÷íûã òîõèæóóëàõ.
 • ÁØÓß, Аймгийн боловсролын газар, Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, нийгмийн хэлтэс, áóñàä áàéãóóëëàãàä õàíäàí õºðºíãèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã øèéäýõ.
 1. 7. ÑÒÐÀÒÅÃÈ ÒӨËӨÂËӨÃӨӨ  ÁÎËÎÂÑÐÓÓËÑÍÛ ҮÐ ÄҮÍ

Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýíèé чанар, õ¿ðòýýìæ, ¿ð àøèã äýýøèëíý.

 • Èðýýä¿éãýý áîäîæ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ áà ñàéí ÷àäâàðëàã áàã á¿ðä¿¿ëýõýä ò¿ëõýö áîëíî.
 • Õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ äýýøèëæ, ºðñºëäºã÷ººñºº äàâóó òàëòàé áîëîõ.
 • Çîðèëãîäîî  àìæèëòòàé õ¿ðýõ àðãà çàìàà áîëîâñðîíãóé áîëãîõ.
 • ¯ð ºãººæòýé óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòòàé áàéãóóëëàãà áîëîí òºëºâøèõýä îðøèíî.

 

7.1 Ãàðàõ ¿ð ä¿í

 • Ñòàíäàðòûí øààðäëãà õàíãàñàí ñóðãàëòûí îð÷èíã  иж

бүрнээр бүрдүүлнэ.

 • Хүүхдийн гадаа тоглох тоглоомын талбайн тоглоом, тоног

төхөөрөмжтэй болно.

 • Хүүхдийн тоглоом наадмын хангамж сайжирна.
 • Мýðãýжлийн      áîëîâñîí      õ¿÷íýýð  100%   õàíãàãäàæ,

÷àíàðòàé бүтээгдэхүүн нийлүүлíý.

 • Багшийн хөгжлийн төвтэй болж, багш нар ажлын

байрандаа өөрсдийгөө хөгжүүлэх  нөхцөл бүрдэнэ.

 • Öàã ¿åòýéãýý çîõèöñîí ìýäýýëýëèéã ò¿ðãýí øóóðõàé

õ¿ëýýí àâàõ, ÿìàð÷ íºõöºëä, ÿìàð÷ õ¿íòýé áàãààð àæèëëàõ ÷àäâàðòàé

áàãø íàðòàé áîëíî.

 • Öýöýðëýãèéí ìàòåðèàëëàã áààç áýõæèæ, äýìæèí òóñëàã÷,

õàíäèâëàã÷ ò¿íøòýé áîëíî.

 • Õºãæ¿¿ëýõ ñóðãàëòûí òºâ¿¿äòýé áîëíî.
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд эрүүл мэнд,

боловсролын цогц үйлчилгээ үзүүлнэ.

 • Õ¿¿õäèéí ºâ÷ëºë áóóðíà.

Òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëñàí Ýðõëýã÷                        / Л.Цэрэннадмид /

 

 

Öýöýðëýãèéí õºãæëèéí үйл ажиллагааны

òºëºâëºãºº

/2014-2019 îí /

Ñòðàòåãè

2014

2015

2016-2019

Õ¿ðýõ ¿ð ä¿í

Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí òàëààð :

Ýäãýýð õóóëü òîãòîîìæèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àæèë ýð÷èìæèæ áàãø àæèëòàí íàðûí õàðèóöëàãà ñàõèëãà áàò äýýøèëæ , öýöýðëýãèéí äîòîîä  ä¿ðìèéí áèåëýëò ñàéæèðíà.

 

Á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýëò áîëîí ¿éë àæèëëàãààíû çîðèëò, çîðèëãûã õýðýãæ¿¿ëýõýä ¿ð ä¿íòýé áîëíî.

 

Öýöýðëýãò õàìðàãäàõ õ¿¿õäèéí òîî ºñ÷, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ, õºãæ¿¿ëýõ àæèëä ÷àíàðûí àõèö ãàðíà.

 

1.

 

Òóõàéí æèëèéí çîðèëòóóäûã õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðãàñàí õóóëü òîãòîîë, æóðàì øèíýýð áîëîâñðîãäîí гарсан ѪÁ-èéí  тухай хууль, насанд хүрэгчдийн дэмжлэгийг тодорхойлсон бага насны хүүхдийн  хөгжлийн  ñòàíäàðò, сургалтын шинэчилсэн бодлогын хүрээнд цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөрийг  боловсруулан  õýðýãæ¿¿ëýõ , ýðõ ç¿éí îð÷èíã  шинэчлэн сайжруулах .

 

 

2.

 

Сургуулийн өмнөх боловсролын чанарын шинэчлэлийг эрчимжүүлэх, цýöýðëýãèéí ñóðãàëòûí ìåíåæìåíòèéã ñàéæðóóëàõ, ¿éë àæèëëàãààíû òîãòîëöîîã øèíý÷ëýí ¿ð ä¿íã íýìýãä¿¿ëнэ .

 

 

3.

 

Öýöýðëýãèéí áàãøëàõ áîëîâñîí õ¿÷íèé ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ, òýäíèé ìýäëýã áîëîâñðîëûã äýýøë¿¿ëýí àæèëëàна .

 

 

4.

 

Öýöýðëýãèéí õ¿÷èí ÷àäàëä íèéö¿¿ëýí ѪÁ-ä õ¿¿õäèéã á¿ðýí õàìðóóëæ , òýäíèé ýðýëò õýðýãöýý, ñîíèðõîëä íèéöñýí ¿éë àæèëëàãààã çîõèîí ÿâóóëна.

 

 

 

5.

Цэцэрлэгт суралцаж буй хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны чанарыг дээшлүүлж, сургуулийн өмнөх боловсролын стандарт, цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөрийн мэдлэг чадвар дадал, öîãö ÷àäàìæèéã  á¿ðýí ýçýìø¿¿ëíý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ñòðàòåãè

2014

2015

2016-2019

Õ¿ðýõ ¿ð ä¿í

1.Öýöýðëýãèéí õàìðàí ñóðãàëòûí õ¿ðýýã ºðãºæ¿¿ëýõ

 

ÑӨБ-д õàìðàãäàõ хамран сургах тойргийнхоо       2-5 íàñíû  цэцэрлэгт хамрагдаагүй õ¿¿õäүүдэд зайны, нүүдлийн гэр  ñóðãàëòыг  çîõèîí áàéãóóëæ , ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë îëãîно.

 

2-5 íàñòàé öýöýðëýãò

/үндсэн сургалтанд/ õàìðàãäààã¿é õ¿¿õä¿¿äýä ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë îëãîõ үйл ажиллагааг зохион байгуулна.  / гэр цэцэрлэг/

/ýýëæèéí á¿ëэг, зайны, нүүдлийн гэр цэцэрлэгийг ажиллуулна /

 

 

 

Áóñàä õýëáýðèéí ñóðãàëòûã ýýëæèéí á¿ëãýýð çîõèîí áàéãóóëæ ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîë îëãîæ ¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëнэ.

 

Хамран сургалт сайжирна.

2.Íèéãìèéí ýìçýã á¿ëýã ÿäóó, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé áîëîí хот суурин газар, орон нутгаас øèëæèí èðýãñäèéí õ¿¿õäèéã ѪÁ-ä àäèë òýãø áîëîìæòîéãîîð õàìðóóëàõ

 

 

 

Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé áà ýìçýã á¿ëãèéí õ¿¿õäèéã öýöýðëýãò õàìðóóëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëна.

 

 

 

 

 

Íèéãìèéí ýìçýã á¿ëãèéí õ¿¿õäүүдийг цэцэрлэгт хамрагдах ажлыг зохион байгуулах \хамрагдаж чадахгүй, боломжгүй хүүхдүүдийг хамруулна.\

 

 

 

 

 

 

 

Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéã ѪÁ-ä àäèë òýãø õàìðóóëàõ òýäíèéã áîëîâñðîë ýçýìøèõýä òóñëàõ äýìæèõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëна. .

1.Íèéãìèéí ýìçýã á¿ëãèéí õ¿¿õä¿¿äèéí ѪÁ-ä õàìðàãäàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ

2.Ñóðãóóëüä áýëòãýõ îëîí õóâèëáàðò  ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéí  àãóóëãà àðãà ç¿é , ãàðûí àâëàãà ìàòåðèàë áèé áîëíî.

3.ѪÁ-èéí áóñàä õýëáýðèéí ñóðãàëòûã çîõèîí áàéãóóëàõ óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëò ,õ¿íèé íººöèéí ÷àäàâõè áèé áîëíî.

4.Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õä¿¿äèéã ñóðãàëòàíä õàìðóóëàõ, ìàòåðèàëëàã íºõöºë íèéãýì , ñýòãýë ç¿éí îð÷èí , áàãøëàõ ÷àäàâõè  бий  áîëíî.

3.Багшийг хөгжүүлэх хөтөлбөр

 

 

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээний судалгааг гарган багш нарыг  сургалтанд хамруулах

Мэдээллийн цахим сүлжээг ашиглан багшаа хөгжүүлэх боломж бүрдүүлэх

Багш ажилчдыг ажлын байрны сургалтуудыг  төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах

Багшийн мэргэжил ур чадварыг хөгжүүлэх, модуль  цахим сан ,  тэргүүн туршлагаас суралцах

Ажлын байран дээрээ мэргэжлийн ур чадвараа тасралтгүй хөгжүүлэх боломж бүрдүүлэх  багшийн хөгжил төв болон ангийг  багш, ажилчдыг   суралцах хөгжих төв болгох

Багш бүр хүүхэд хөгжүүлэх өөрийн арга зүй, технологитой  болж, ажиллах , тэр арга зүйгээрээ илтгэл эссэ гарын авлага бичих, мэтгэлцээн хийж, нийтийн хүртээл болгох,

хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх тэргүүн туршлагаас суралцах, мэдээллийн санд өөрийн цэцэрлэгийн багш нарын туршлагыг цахим мэдээллийн санд байршуулж , арга зүй, туршлага, санал  солилцох

 

 

Сургалтуудыг зохион байгуулснаар багшийн заах арга ур чадвар сайжирна.

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх арга барил тэргүүн туршлагыг түгээх боломж үйл ажиллагаа нээлттэй болно.

Багшийн хөгжил ажил мэргэжилд ахиц гарснаар боловсролын чанар сайжирна.

 

 

 

 

 

 

 

 
ñòðàòåãè

2014

2015

2016-2019

Õ¿ðýõ ¿ð ä¿í

3.Õ¿¿õýä нэг á¿ðèéí õýðýãöýý ñîíèðõîë õºãæèëä á¿ðíýý íèéöñýí ñóðãàëòûí õºòºëáºð, ìàòåðèàëëàã îð÷èí á¿ðä¿¿ëæ àæèëëàõ

 

Îðîí íóòãèéí îíöëîã öýöýðëýãèéí õ¿¿õäèéí õºãæèëä á¿ðíýý íèéöñýí ñóðãàëòûí õºòºëáºð áîëîâñðóóëæ ìºðäºнө.

Сургалтын õºòºëáºðºº õ¿¿õýä  нэг á¿ðèéí õºãæèëä íèéöñýí , хүүхэд бүрийг хөгжүүлсэн õ¿¿õäийн хэрэгцээнд суурилсан  хүүхдээс èðñýí äîõèî ìýäýýëýëä òóëãóóðëàí øèíý÷ëýí áîëîâñðóóëна .

-Ýð¿¿ë ìýíä,ýð¿¿ë

àõóé

-Îþóí óõààí

-Íèéãýìøèõ¿é

сòàíäàðòûí öîãö ÷àäàìæèéã òºëºâø¿¿ëнэ.

Õ¿¿õäèéí ñóðãàëòûí îð÷èíã øèíýýð á¿ðä¿¿ëýí àæèëëàõ

Ñóðãàëòûí òºâ

-Õýë ÿðèà

-Ìàòåìàòèê

Ýíãèéí òºñººëºë

-Ä¿ðñëýõ¿é

-Øèíæëýõ óõààí

Òàíèí ìýäýõ¿é

-Õºäºëìºðèéí

- Дуу хөгжмийн  òºâ¿¿äèéí

тîãëîîì íààäãàé ñóðãàëòûí òîíîã òºõººðºìæòýé áîëно.

Íîì ñóðàõ áè÷èã ÑD-òýé áîëîõ үзүүлэн тараах материалыг хийж төвүүдийг баяжуулна.

 

Ãàäíàõ òîãëîîìûí òàëáàéí ãàçðûã ñòàíäàðòàä íèéöñýí ãàäíàõ òîãëîîìûí òàëáàéí òîíîã òºõººðºìæ òîãëîîì íààäãàéòàé áîëно. Хүүхдийн хэрэглэх сургалтын материал,сургах зүйн үзүүлэн хэрэглэгдэхүүнийг хүүхдийн насны онцлог, хөгжилд тулгуурлан хийж авч баяжуулна.            /хүүхдэд хүрэлцээтэй хэмжээгээр/ , дасгал даалгаврын сантай болох

сэдэвт тоглоом, үлгэр, өгүүллэгийн жүжигчилсэн  хүүхэлдэй, тоглоом  наадгайтай болох

Áàãø íàðûã хөгжүүлэх    ñóðãàëòûí îð÷íûã èæ á¿ðýí öîãöîîð íü õèéõ.

 

Òºñºë áîëîí áóñàä õýëáýðýýð öýöýðëýãèéí сургалтын орчин òîãëîîì íààäãàé, ñóðãàëòûí õýðýãëýãäýõ¿¿íèé õàíãàìæèéã ñàéæðóóëна. Хөтөлбөрийн дагуу сургалтын төвийг шинэчлэн баяжуулан. Хүүхэд суралцах  үйлдэл хийх , мэдлэг эзэмших явцыг нийгмийн амьдралд дээр  эзэмших , турших, судлах

Цэцэрлэгийн гадаад талбайн тоглоом наадгай хэрэглэгдэхүүний хангамжийг  нэмэгдүүлэх ,цэцэрлэгийн урд талбайг хүүхдийг чийрэгжүүлэх, туршилт хийх байдлаар тохижуулах ,

 

 

 

 

Хүүхэд үйлийн эзэн байх, өөрсдөө чөлөөтэй сонголт хийх боломжтой болох

Öýöýðëýãèéí îð÷íû ñòàíäàðòûí õýðýãæèëò õàíãàãäñàí áàéíà.

4. Õ¿íèé íººöèéí ÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëж, багш, ажилтнаа хөрвөх чадвартай болгох.

Áîëîâñðîëûí ñòàíäàðòûã õýðýãæ¿¿ëýõýä øààðäëàãàòàé хүүхдийн хэрэгцээнд суурилсан õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ, áàãø íàðûí óð ÷àäâàðûã íýìýãä¿¿ëýõ , ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòанд  æèë á¿ð хамруулах

Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãàä àæèëëàõ төрийн ба төрийн бус байгууллагын ñóðãàëòàíä õàìðàãäàõ òóñëàõ áàãø íàðûí ñóðãàëòанд жил бүр хамруулах

Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí  áàãø íàðûã ãàäààä , äîòîîäîä ìýðãýæëèéã äýýøë¿¿ëýõ, òóðøëàãà ñóäëóóëàõ . àæëûã çîõèîí áàéãóóëна .

 

 

 

Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ñàëáàðò àæèë÷äûí ìýðãýæëèéí ÷àäàâõè äýýøèëíý.

Äýëõèéí Ǻí ÎÓÁ,  ÁÕÀÍ- Àëõàì Àëõìààð õºòºëáºð, ЯХИС-ийн “Хүмүүжлийн эерэг арга төсөл, хөтөлбөр õýðýãæ¿¿ëýõ, öýöýðëýãèéí 6 áàãø 4 òóñëàõ áàãøèéã õ¿¿õýä õºãæ¿¿ëýõ ñóðãàëòûí îð÷èí àðãà ç¿é ìîäóëü ñóðãàëòóóäàä õàìðóóëна. .Хэрэгцээнд суурилсан  үндэсний орон нутгийн болон  цэцэрлэгийн модуль , хөтөлбөр сургалтуудад хамруулах

5.Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí àãóóëãà àðãà ç¿é, ¿íýëãýýíèé øèíý÷ëýë õèéæ ¿ð ä¿íã òîîöîõ .

Øèíý ñòàíäàðòûã ìºðäëºã áîëãîæ ººðèéí öýöýðëýãèéí сургалтын хөтөлбөрийг  æèë óëèðëààð õ¿¿õäèéí ñîíèðõîë õýðýãöýýíä íèéöñýí áàéõààð áîëîâñðóóëàí õ¿¿õäèéã öîãö ÷àäàìæ , æèøèã äààëãàâар , явцыг ажиглаж  ¿íýëýõ.

 

Ñóðãàëòûí ÷àíàð õ¿ðòýýìæ, ¿ð ä¿í äýýøèëíý.

Áàãøèéí ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàð ýâ ä¿éã äýýøë¿¿ëýõ, äýìæèõ, ò¿ãýýí äýëãýð¿¿ëýõ ñóðòàë÷ëàна.

 

Цэцэрлэгийн  хүүхдүүдийн хөгжлийн  гарааны  болон явцын судалгааг эхлүүлж, авьяасыг бүх талаар нээх, хөгжүүлэх, амжилтанд хүргэх арга зүйг боловсруулж, туршлага судална.

6.Õ¿¿õäèéí ýðõèéã õ¿íäýòãýí òýäíèéã õ¿ì¿¿æ¿¿ëýí òºëºâø¿¿ëýõýä ýöýã ýõ àñðàí õàìãààëàã÷äûí îðîëöîî ¿¿ðýã  õàðèóöëàãûã äýýøë¿¿ëýõ

Öýöýðëýã íü õ¿¿õäèéí ýðõèéí 4 ¿ç¿¿ëýëòèéí õ¿ðýýíä ýñýí ìýíä ºñºí áîéæèõ , õºãæèõ, õàìãààëàãäàõ ñàíàà áîäëîî ÷ºëººòýé èëýðõèéëнэ.

Õ¿¿õäèéí ýðõèéí õ¿ðýýíä öýöýðëýãèéí ãàäààä äîòîîä îð÷èí á¿ðä¿¿ëæ , áàãøëàõ, ñóðàõ ¿éë àæèëëàãààã çîõèîí áàéãóóëна.

 

Õ¿¿õä¿¿ä õ¿¿õäèéí ýðõèéí êîíâåíöèéí äàãóó õàìãààëàëä áàéæ õ¿¿õäèéí ýðõ àøèã çºð÷èãäºõã¿é õ¿¿õä¿¿ä ýð¿¿ë ìýíä , ýð¿¿ë àõóé, îþóí óõààí íèéãýìøèõ¿é, 3-í àéí õ¿ðýýíä õºãæèæ õ¿ì¿¿æèíý.

Õ¿¿õä¿¿ä ¿íäñýí ýðõýý õàìãààëóóëíà.

 

Áàãø ýöýã ýõèéã õ¿¿õäèéí ýðõèéí òàëààðõè ñóðãàëòàíä õàìðóóëæ , õ¿¿õä¿¿äýä áèåèéí áîëîí ñýòãýë ç¿éí äàðàìò ¿ç¿¿ëýõã¿éãýýð ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëàõ òàëààð, ýöýã ýõ áàãø íàðòàé óóëçàëò çîõèîí áàéãóóëна .Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах талаар эцэг эх , асран хамгаалагч нартай гэрээ байгуулан ажиллах

 

 

 

 

 

7.Õ¿¿õäèéí àâüÿàñ ñîíèðõîëûã íýэн илрүүлж , хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх

 

 

Õ¿¿õäèéí àâüÿàñûã áàãààñ íü íýýí èëð¿¿ëæ, õºãæ¿¿ëýõ, Óëñ, аймаг, сумын òýìöýýí íààäàìä àìæèëòòàé áýëòãýí îðîëöóóëна.

Хөгжүүлэх үйл ажиллагаагаар хүүхдийн сонирхол эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн хөтөлбөр боловсруулж, хүүхэд төвт үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хүүхэд хөгжүүлнэ.

Ñîíãîí äóãóéëàí õè÷ýýëë¿¿ëæ õ¿¿õäèéí àâüÿàñûã õºãæ¿¿ëýõ .

Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон жингийн хоцрогдолтой хүүхдэд нэмэлт тэжээл,нөхөн сэргээх эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх.

Өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх шүд, гэдэсний халдварт өвчин, гар угаах аргачлалын талаар сургалтуудыг зохион байгуулж явуулж, үр дүнд хүрнэ.

Ном  хөтөлбөрийн хүрээнд

 • Бүлэг бүр номын төвөө баяжуулах
 • Багшийн хөгжлийн төвд хүүхдийн бичил номын сан байгуулж, жил бүр баяжуулах
 • Багш, ажилчид , эцэг эх,  хүүхдийн ном бүтээх , туурвих үйл ажиллагааг дэмжих / цахим, даавуу, зурган... гэх мэт олон төрөл
 • Хүүхдийг  зургаар ном уншуулж сургах
 • Багш, ажилчид , эцэг эх, хүүхдэд номын сангийн номыг  танхим болон гэрээр  олгох ажлыг зохион  байгуулах
 • Номын богц аялуулах  2015 он
 • Жил бүрийн номын үзэсгэлэнд оролцож, туршлага солилцож, судлах
 • Хүүхдийн зохиолчидтой уулзалт зохион байгуулах , санал солилцох   2015 он

 

Авьяас хөтөлбөрийн хүрээнд

 • Бүх суралцагчдад сургалтын хөтөлбөрийн чадамжийг  явцын  судалгааг хөтөлж бүрэн эзэмшүүлэх

“Алтан намар”, “ Мөнгөн өвөл”, “ Урин хавар”, “Шинэ жил”, “Ээжийн баяр”, “ Шагайн наадаан”, “ Монголоороо гоёцгооё-нэг өдөр”, “ Бяцхан мисс”, “ Бяцхан юндэн”, “ анги нэг өдөр”, “ Нээлттэй уншлага”, “Бүлгийн тайлан тоглолт”  сэдэвт үзүүлэх ажлыг жил бүр  зохион явуулна.

 • Улс, аймаг, сумаас зохиогддог уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцоно.  /Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн, яргуй урлагын наадам, МУАЖ Л.Цогзолмаа гуайн нэрэмжит “ Ирээдүйн одод” хүүхдийн дууны уралдаан.... гм /
 • Хөлөгт болон шагайн наадам /бүлэг бүрт/ насны ангиллаар  удирдамж боловсруулан зохион байгуулж явуулна.
 • “Би чадна” хөгжилтэй буухиа  спортын     уралдаан тэмцээнийг  зохион  явуулна.
 • “Ардын уламжлалт ёс-зан заншлаас сурцгаая“ сарын аянд бүлэг бүр оролцож телевиз, радиогоор сурталчилах.
 • Өглөөний дасгал, зохиомжит дасгалаар үзүүлэх ажил зохион байгуулж явуулна.
 • Уран жиргээ” уралдааныг  бүх бүлэгт жүжигчилсэн тоглолт,  уран уншлагын төрлөөр зохион  явуулна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүүхдийг номонд дуртай, хайртай болгон хүмүүжүүлэх  зургаар уншиж сургах , номыг бүтээх , туурвих

Ном  хэрхэн  бүтдэг тухай ойлгуулж, хүмүүсийн хөдөлмөрийг үнэлж хүндэтгэх үзлээр хүмүүжүүлэх

 

 

 

 

 

Хүүхдийг хэрэгцээ , сонголт дээр үндэслэн хүүхдийн авъяас чадварыг хөгжүүлэх

 

 

8.Эрүүл мэндийн  үйлчилгээ үзүүлэх

эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээ үзүүлэх

 

 

 

 

 

 

Бүлгийн хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн үйлчилгээ, үзлэг шинжилгээнд  тогтмол хамруулж, эрүүл, аюулгүй байдлыг хангаж  ажиллах

 

 

 

 

 

9.   Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí íèéãìèéí

¿éë÷èëãýýã ýðõýëæ  áóé  Байгууллагуудтай

хàìòðàí ажиллах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí ¿éë÷èëãýýíèé àþóëã¿é ýðñäýëã¿é áàéäëûã õàíãàõ ÷àíàðûí áàòàëãààíû õÿíàëòûã áèé áîëãîно .

 

 

 

 

 

Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí õºãæëèéã äýìæèõ öîãö áîäëîãî õýðýãæèõ íºõöºë á¿ðäýíý.

Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí õºãæèëä íºëººëºõ àñóóäëóóä öîãö áàéäëààð øèéäâýðëýãäýõ áîëîìæ á¿ðäýíý.

 

 

 

Èíòåðíåò, ìýäýýëëèéí áààç, íýãäñýí ñ¿ëæýýíä õàìðàãäàж, мэдээллийг түргэн шуурхай хүлээн авч, түгээн дэлгэрүүлж, нэвтрүүлнэ. Өөрийн цэцэрлэгийн аюулгүй байдлын дүрэм, эрүүл ахуй- ариун цэврийн дүрмийг мөрдөн ажиллана.

 

 • ÁØÓЯ, Аймгийн Боловсролын газар, төрийн ба төрийн бус байгууллагууд, хувийн хэвшил
 • Äýëõèéí Ǻí ÎÓÁ
 • Áîëîâñðîëûí õàìòûí àæèëëàãàà
 • Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих төв
 • Õ¿¿õäèéí ýðõèéí ¿íäýñíèé òºâ
 • Õ¿÷èðõèéëëèéí ýñðýã ¿íäýñíèé òºâ
 • Ãàìøãèéí ýñðýã ¿íäýñíèé òºâ

 

10.Гадаад, дотоод орчныг стандартын шаардлагад нийцүүлж, цэцэрлэгийн гадна талбайг хүүхдэд экологийн хүмүүжил олгох бааз суурь болгох

 

 

 

 

 

 

 

 • 2014-2019   он  хүртэл  цэцэрлэгийн гадаа талбайг  хүүхдэд экологийн боловсрол олгох зорилгоор зүлэгжүүлж, цэцэгжүүлж, тоглоомжуулан, тохижуулна.

 

 

 • Жил бүр

багш ажилчид зүлэг,  цэцэг  тариалж,  арчилж,  ургуулж, намар цэцгийн үрээ түүж, хавар тариалахад бэлтгэнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологийн боловсрол олгох сургалтын гадаад орчинтой болно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2