Зарлал

Ажлын зар Угтаалцайдам сумын ЗДТГазарт МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн, Төрийн сангийн төлөөлөгч тус тус шалгаруулж авна. Утас:70276911

ЕБС-д түр ажлын байр зарлаж байна ЕБС-д түр ажлын байр зарлаж байна 2015 оны 10 сарын 01-нд ЕБС-ийн дотуур байранд жижүүр -жолоочийн  түр ажилд авна

Download NFSP!

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Засаг даргын тамгын газарын эрхэм зорилго,бүтэц оронтоо PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
3 дах өдөр, 07-11-2012 00:00

Төрийн үйлчилгээг шуурхай  хүргэх таатай нөхцөл бүрдүүлж, стандартын биелэлтийг ханган, төрийн захиргааны  мэргэжлийн удирдлагыг  хэрэгжүүлэх, олон талт мэдээлэл арга зүйгээр  хангаж үйлчлэн, иргэдийн сэтгэл ханамжийн  байдлыг  дээд цэгт  хүргэх

ДООРХИ БҮТЭЦ ОРОНТООГООР ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХҮРГЭЖ  БАЙНА.
Улс төрийн  албан хаагч

Албан тушаал

ИТХдарга

орон тоо

1

1. Засаг дарга 1

Засаг даргын орлогч

1
Багийн засаг  дарга 3
Дүн                             
6


Төрийн албан хаагч
Албан тушаал байх ёстой орон тоо одоо ажиллаж байгаа орон тоо
1 Тамгын газрын дарга 1 1

Хууль эрх зүйн ажилтан 1 1

Төрийн сангийн төлөөлөгч 1 1

Байгаль орчны улсын байцаагч 1 1

Нийгмийн бодлогын ажилтан 1 1

Газрын даамал 1 1

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг дарга 1 1

МЭҮТ мэргэжилтэн 2 2

Ня-бо 2
2

Бичиг хэрэг архивын ажилтан 1 1

Нярав 1 1

Жолооч
1

ОНИМТ ажилтан
1

Үйлчлэгч

1
1
ИТХ нарийн бичиг 1 1

Дүн 14 17

орон тоо бүгд 22
22
LAST_UPDATED2