Зарлал

Ажлын зар Угтаалцайдам сумын ЗДТГазарт МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн, Төрийн сангийн төлөөлөгч тус тус шалгаруулж авна. Утас:70276911

ЕБС-д түр ажлын байр зарлаж байна ЕБС-д түр ажлын байр зарлаж байна 2015 оны 10 сарын 01-нд ЕБС-ийн дотуур байранд жижүүр -жолоочийн  түр ажилд авна

Download NFSP!

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Ил тод байдал


ЗДТГ-ЫН АЖИЛЧДЫН УТАСНЫ ДУГААР,МЕЙЛ ХАЯГ ,ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ,ТӨЛБӨР PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
3 дах өдөр, 14-10-2015 04:09

 

ЗДТГ-ЫН АЖИЛЧДЫН  УТАСНЫ ДУГААР,МЕЙЛ ХАЯГ ,ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ,ТӨЛБӨР

 


Ажилчдын  нэрс

Албан тушаал

Утасны

Майл хаяг

үзүүлдэг үйлчилгээ

1

Ц.Болор-Эрдэнэ

ХЭЗА

96681438

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

1.Иргэдэд эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх

2.Удирдлага,ТАХ-ыг мэдээлэлээр хангах

3.хуул тогтоомж үндэсний хөтөлбөрүүдийн биелэлтэнд хяналт тавих

2.

Ө.Оюунбилэг

Халамжийн мэргэжилтэн

94090409

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

1.НХ-ийн тэтгэвэр тогтоож олгох

2.Жирэмсний тэтгэмжид эхчүүдийг хамруулах

3.Асаргааны тэтгэмж тогтоож олгох

4.ОНОТХҮ-нд иргэдийг хамруулах

5.Ахмад настаны хөнгөлөлт үйлчилгээнд ахмадуудыг хамруулах 6.ХБИ-ийг хөнгөлөлт үйлчилгээнд хамруулах

7.Хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлүүлэх иргэдэд хүнсний талон олгох

3

Ц.Рэнцэнханд

Ня-бо

91998687

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

1.Tөсвийн байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийг үнэн зөв гаргаж хэтрэлт хэмнэлтйиг тооцох

2.төсвийн хуулийг хэрэгжүүлнэ.

3. 3.Өмч хөрөнгийн   ашиглалт хамгаалалт сайжирна.

4

Б.Мөнгөнтуяа

Газрын даамал

94943645

88859845

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

1.Газар өмчлөлийг  хуулийн дагуу зохион байгуулах

2.Газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, хууль зөрчигчидэд арга хэмжээ авах

3.Иргэн, аж ахуй нэгжийн газрын кадастр хийлгүүлэх

4.Газрын төлбөрийг  гэрээний дагуу төлүүлэх

5.Газар эзэмших гэрчилгээ олгох, гэрээ хийх

Гэрчилгээ авах иргэн-140028002 дансанд 3000төгрөг

Аж ахуй нэгж 5000төгрөг гэрчилгээний үнэ

Иргэнг,аж ахуй нэгж      8430 төгрөг хувийн хэргийн үнэ

141800995 дансанд   иргэн 6000төгрөг тэмдэгтийн хураамж

Аж ахуй нэгж 10000төгрөг тэмдэгтийн хураамж

140000943 дансанд газрын төлбөр төмс 1158 төгрөг

Иргэд ,аж ахуй нэгж хуулийн дагуу газрын гэрчилгээг барьцаалхад газар эзэмшүүлэгчээс зөвшөөрөл авч

140028002 дансанд 10000төгрөг

5

С.Мөнхзул

Àðõèâ áè÷èã õýðãèéí àæèëòàí

99988989

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

 1. ªðãºäºë ãîìäîë õ¿ëýýí àâàõ
 2. Àðõèâûí ëàâëàãàà îëãîõ

6

А.Хайсанжав

Байгаль орчны хамгаалагч

95879063

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

1.Ойн зөвшөөрөл олгох-нарс-4800

Улиас-2400

2.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын зөвшөөрөл олгох

Уулын элс /иргэн/-1м3-300төг, ААН-350төг

Голын элс//иргэн/-1м3-350төг, ААН-400төг

Элс хайрганы хольц /иргэн/-1м3-350төг, ААН-400төг

Хайрга дайрга /иргэн/-1м3-250төг, ААН-300төг

Бүх төрлийн шавар /иргэн/-1м3-200төг, ААН-250төг

Барилга байгууламжын чулуу/иргэн/-1м3-250төг, ААН-300төг

Хар шороо /иргэн/-1тн-800төг, ААН-1000төг

3.Ангын зөвшөөрөл олгох –Зөвшөөрөгдсөн ан байхгүй

4.Ургамал ашигласны төлбөр

Нэн ховор 1кг-1000төг, ААН-1000төг

Ховор  1кг-500төг, ААН-500төг

Элбэг   1кг-300төг, ААН-300төг

5. Ус ашиглах зөвшөөрөл

Шоо метр-9450төг

 

7

Ж.Байгалмаа

Нийгмийн даатгалын байцаагч

88605070

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

1.ЭМД дэвтэр шинээр авах  -400төг

2. ЭМД 1жил -8040төг

3.НД-ын дэвтэр -1000төг

4.Нийгмийн даатгалын шимтгэл/доод хэмжээ/ 1сар-23040төг

5.Тэтгэврийн дэвтэр -500төг

6.Тэтгэврийн хувийн хэрэг-500төг

7.Сайн дурын хувийн хэрэг-1000

8.Сайн дурын гэрээ-300

8

Б.Сүрэнчимэг

Улсын бүртгэгч

89059870

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

ãýðëýëò, ¿ð÷ëýëò, ýöýã òîãòîîëò, îâîã íý𠺺ð÷ëºëò á¿ðòãýõýä-2500

òºðñíèé, ãýðëýñíèé, нас барсаны ãýð÷èëãýýã äàõèí àâàõàä -5000

èðãýíèé öàõèì ¿íýìëýõíèé ¿íý -15000

òýìäýãòèéí õóðààìæ-3300 иргэний үнэмлэхээ  гээгдүүлсэн болон хүчингүй

болгосон тохиолдолд торгууль -5000

Шилжилт хөдөлгөөн: Улаанбаатар хот руу  шилжихэд 5000, тэмдэгтийн хурамж

1000 төгрөг, аймгаас аймагт 2500 тэмдэгтийн хураамж 1000, сумаас сум

1500 тэмдэгтийн хураамж 1000

 

9

Д.Оюунсувд

ОНИМТ

96621595

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

 • Дотоод сүлжээг байнгын ажиллагаатай байлгах
 • Мэдээ мэдэлэлийг цахимаар дамжуулах
 • Иргэдэд бичиг хэргийн үйлчилгээ үзүүлэх
 • Төрийн байгуулагуудын  сайтыг баяжуулах

10

С.Мөнхболор

Нийгмийн бодлогын хжилтан

99912381

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

Tөрөөс баримтлах үзэл баримтлал стратеги,бодлого шийдвэр зорилт чиг үүргийг хэрэгжүүлэх сурталчлах,сумын нийгмийн салбарын бодлого хөтөлбөр төсөл боловсруулах төлөвлөх,зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах,хэрэгжилтийг зохион байгуулах ,зохицуулах замаар нийгмийн салбарын чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх

11

 

 

Малын эрүүл мэнд,хүнсний  аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн1.Ìàë ýìíýëãèéí àæèë ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðò òºðèéí ç¿ãýýñ õÿíàëò òàâüæ

ìýäýý, òàéëàíã öàã òóõàé á¿ðò àâ÷ ò¿¿íèé ¿íýí ,çºâ áàéäàëä ä¿í

øèíæèëãýý õèéæ íýãòãýí ñàëáàðûí  болон удирдлагад мэдээлэх

2. Ñóì îðîí íóòãèéí õýìæýýíä ýïèäåìèîëîãèéí èæ á¿ðýí ñóäàëãàà,

çóðàãëàë ãàðãàæ ò¿¿íèé äàãóó ìàë ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ òºëºâëºãºº

áîëîâñðóóëàí ñóìûí õýìæýýíä ìàëûí ºâ÷èíòýé òýìöýõ, ñýðãèéëýõ àðãà

õýìæýýã òºëºâëºõ,

3.Ìàëûí ýð¿¿ë ìýíä, õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë öàã ¿åèéí àæèëòàé õîëáîãäñîí

õóóëü òîãòîîìæ,òºñºë,õºòºëáºð,ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãûí øèéäâýðèéí

õýðýãæèëòèéã õàíãàæ

12


БГТЖДҮҮХХариуцсан мэргэжилтэн1. бэлчээр хадлан тариалангийн талбайг зохистой ашиглах хамгаалах, усан хангамжийг сайжруулах холбогдох мэдээллийн санг сайжруулах, хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцож үнэлгээ өгөх

2. газар тариалангтийн үйлдвэрлэлийн холбогдолтой хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сумын төвшинд зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн нэгтгэх, дүгнэх, дээд шатны байгууллагад мэдээллэх, тайлагнах

3. хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн анхан шатны боловсруулалт хийх, борлуулах, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангах арга хэмжээг зохицуулах, хяналт тавих

4. орон нутагт хоршоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх, энэ чиглэлээр гарсан төр засаг, яам, агентлаг, аймаг, сумын төр захиргааны байгууллагын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах

5. сумын хэмжээнд худалдаа үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах

13

Л.Цогтбаяр

МААҮТҮБХариуцсан мэргэжилтэн

99957484

91667976

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

 1. төр засгийн бодлого шийдвэр, хууль тогтоомжийг орон нутагт сурталчлах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, биелэлтэнд нь хяналт тавих, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, дээд байгууллагуудад тайлагнах
 2. малын үүлдэрлэг байдлыг сайжруулах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, удмын санг хамгаалах, арга хэмжээг оновчтой зохион байгуулах, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх,
 3. мал сүргийн оновчтой сүргийг бий болгох тэдгээрийг гамшигаас хамгаалах арга хэмжээний санал төлөвлөгөөг боловсруулах хэрэгжилтийг зохион байгуулах, дүгнэлт гаргах
 4. сумын нийт мал сүргийг холбогдох журмын дагуу мэдээллийн санд бүртгэлжүүлж мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, шилжилт хөдөлгөөнийг тодорхойлох нөхцлийг бүрдүүлэх,
 5. хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг, үржлийн нэгжийн ажил, үйлчилгээнд няналт тавьж холбогдох мэдээ тайланг цаг тухай бүрт авч мэдээний үнэн зөв байдалд үнэлэлт дүгнэлт гаргах

14

Ш.Солонго

Санхүү тасгийн дарга

96673769

Энэ и-мэйл хаяг спамаас хамгаалагдсан тул JavaScript тохиргоогоо нээнэ үү

.Төсвийн гүйцэтгэлийн сар бүрийн мэдээг шалган хүлээн авч нэгтгэн гаргах

2.Статистикийн  сар бүрийн мэдээг  Багийн  дарга болон холбогдох мэргэжилтэнээс авч сар бүр мэдээлэх

3.Төсвийн ил тод  байдлын  самбараар иргэдэд мэдээлэл хүргэх

4.Төрийн санд байршиж буй төсөвт байгууллага, тусгай сангуудын бүртгэлийн дансанд орсон орлого ,зарлага ,төрийн сангийн төлбөр тооцоог хянан баталгаажуулах

5.Сум хөгжүүлэх орон  нутгийн хөгжлийн сангийн  гүйцэтгэлд хяналт тавих

6.Төсөвт байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэн сумын нэгдсэн тайлан  балансыг гаргаж тушаах

7.Аймаг сумын орон нутгийн  төсв ийн орлого зарлагын төлөвлөгөөний төслийг  хянан хүлээн авч  нэгтгэн тушаах.