Зарлал

Ажлын зар Угтаалцайдам сумын ЗДТГазарт МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн, Төрийн сангийн төлөөлөгч тус тус шалгаруулж авна. Утас:70276911

ЕБС-д түр ажлын байр зарлаж байна ЕБС-д түр ажлын байр зарлаж байна 2015 оны 10 сарын 01-нд ЕБС-ийн дотуур байранд жижүүр -жолоочийн  түр ажилд авна

Download NFSP!

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Асуулт, хариулт
Орон нутагт малын хулгайн гэмт хэргийн талаар иргэдээ авсан асуулгын судалгааны тайлан PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
4 дэх өдөр, 15-10-2015 09:16

О

Цааш унших...
 
Угтаалцайдам сумын ИТХ-ын ажлын албанаас Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх дэд хөтөлбөрийн шинэчилсэн төсөлд тусгах саналын нэгтгэл, тайлан PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
7 дахь өдөр, 23-08-2015 10:14

2015.06.30                                                                                                                   Ар-Асгат

У

Цааш унших...
 
ОРОН НУТАГТ “АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ” АЖЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛД СУДАЛГАА ХИЙСЭН ТАЙЛАН ,САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
7 дахь өдөр, 23-08-2015 10:05

 

Цааш унших...
 
Төрийн үйлчилгээний судалгаа PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
2 дах өдөр, 25-03-2014 07:41

Энэхүү санал асуулгын хуудсаар  төр засгийн бодлого шийдвэр, Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар ИРГЭД  үнэлгээгээ  өглөө.

Нэг. Хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн талаар

1. Таны бодлоор аливаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хэр байна вэ?

а. бүрэн хангалттай -1           б. Хангалттай-11   в.төдийлөн хангалттай биш-7

г. Хангалтгүй                         д.мэдэхгүй-4

 

2. Хууль эрх зүйн талын мэдээлэл, сурталчилгаа ямар байна вэ?

а. бүрэн хангалттай -1           б. Хангалттай-11    в.төдийлөн хангалттай биш-7

г. хангалтгүй -1                      д.мэдэхгүй-3

 

3. Газар өмчлөлийн талаар та хэр мэдээлэлтэй байна вэ?

а. бүрэн хангалттай-              б. Хангалттай-10   в.төдийлөн хангалттай биш-6

г. Хангалтгүй-3                      д.мэдэхгүй-4

 

4. Орон нутагт гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийгдэж буй ажлын үр дүн?

а. бүрэн хангалттай -             б. Хангалттай12  в.төдийлөн хангалттай биш-7

г. хангалтгүй -2                      д.мэдэхгүй-2

Хоёр. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар

1. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх талаар хийж байгаа ажлын үр дүн хэр байна вэ?

а. бүрэн хангалттай -0                     б. Хангалттай-10       в.төдийлөн

хангалттай биш-4

г. хангалтгүй -5                               д.мэдэхгүй-4

 

2. Газар тариалангийн үйлдвэрлэл манай аймгийн хэмжээнд ямар байна вэ?

а. бүрэн хангалттай -2           б. Хангалттай-17 в.төдийлөн хангалттай биш-2

г. хангалтгүй -0                      д.мэдэхгүй-2

 

3. Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр хийсэн ажлын үр дүн?

а. бүрэн хангалттай -0           б. Хангалттай-12   в.төдийлөн хангалттай биш-5

г. хангалтгүй -1                      д.мэдэхгүй-5

 

4. Байгаль орчныг хамгаалах талаар авч байгаа арга хэмжээний талаарх таны дүгнэлт?

а. бүрэн хангалттай -3           б. Хангалттай-4   в.төдийлөн хангалттай биш-7

г. хангалтгүй -5                      д.мэдэхгүй-4

 

5. Та ядуурлыг бууруулах, өрхийн орлого нэмэгдүүлэх, амьжиргааг дэмжих чиглэлээр аливаа төсөл, зээл, тусламжинд хамрагдсан уу?

а. тийм                                    б. Үгүй- 10                    в. Мэдэхгүй - 13

6. Орон нутагт бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын  чиглэлээр хийгдэж буй ажлын үр дүн?

а. бүрэн хангалттай -3           б. Хангалттай – 12   в.төдийлөн хангалттай биш -2

г. хангалтгүй - 3                     д.мэдэхгүй - 3

3. Та дараах үйлчилгээний асуудлуудаар ямар бодолтой байдаг вэ?

Үйлчилгээний нэр төрөл

Бүрэн хангалттай

хангалттай

Төдийлөн хангалттай биш

хангалтгүй

мэдэхгүй

Боловсролын үйлчилгээ

3

10

7

1

2

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

3

9

9

2

-

Ундны усны хангамж

2

9

8

4

 

Хог хаягдал зайлуулалт

1

2

6

12

2

Сумын тохижилт

1

3

11

5

3

Малын бэлчээрийн хүртээмж

2

1

8

5

7

Орчны ариун цэвэр

1

1

9

12

 

Халамжийн үйлчилгээ

2

12

4

3

2

Нийтийн ахуйн үйлчилгээ

-

1

6

14

2

Судалгаанд идэвхитэй оролцсон Танд баярлалаа

LAST_UPDATED2